AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ ATZĪMĒ SOCIĀLO DARBINIEKU DIENU

17. novembrī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” bija īpaša diena, jo šajā dienā, pirmo reizi pēc sociālā dienesta ēkas renovācijas, kura aizsākās šī gada pavasarī un noslēdzās novembra sākumā, ēkā atkal vienuviet pulcējās visi sociālie darbinieki, lai atzīmētu sociālo darbinieku dienu. Ik gadu Sociālo darbinieku diena tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā.Lasīt tālāk

SOCIĀLAIS DARBS – TĀ IR SADARBĪBA UN SAPRATNE!

Sociālajam darbam Latvijā šogad 25. gadadiena, bet kopš 1996. gada visā pasaulē novembra otrajā otrdienā svin sociālo darbinieku dienu.   Tā ir viena no jaunākajām profesijām, kura, lai mazinātu sociālo spriedzi un līdzsvarotu nevienlīdzību, mūsu valstī radās pēc neatkarības atgūšanas, kad veidojās sabiedrības noslāņošanās. Sociālais darbinieks sākumā bija tikai materiālās, humānāsLasīt tālāk

KURZEMES REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PULCĒ VAIRĀK KĀ 100 INTERESENTU

2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes. Foto: SIA “SAFEGE BALTIJA”   Atklājot sanāksmes, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijasLasīt tālāk

IZSTRĀDĀTI KURZEMES REĢIONA BĒRNU NAMU REORGANIZĀCIJAS PLĀNI

  Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespējuLasīt tālāk

KLIENTU IEVĒRĪBAI!!!

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” no 6. novembra līdz 10. novembrim organizēs pārcelšanos atpakaļ uz sociālā dienesta galveno ēku Dzirnavu ielā 9 un klientu pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem atsāksies 13. novembrī.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

AICINĀM PIEDĀVĀT HIGIĒNAS PAKALPOJUMU

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina pakalpojumu sniedzējus piedāvāt veļas mazgāšanas un/vai dušas pakalpojumus personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ, nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.   Pakalpojums nodrošināms Kuldīgas pilsētas teritorijā saskaņā ar pakalpojuma tehnisko specifikāciju SKATĪT ŠEIT → Tehniskā specifikācija_higiena  Lasīt tālāk

MAZĀK PAZĪSTAMIE RISINĀJUMI SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAI

    Jau vairākus mēnešus Kurzemes reģionā turpinās darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA “Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem jau ir  noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliemLasīt tālāk

APMEKLĒTĀJU ĒRTĪBAI PIETEIKŠANĀS PIE SOCIĀLĀ DARBINIEKA TURPMĀK VISĀ KULDĪGAS NOVADĀ TIEK ORGANIZĒTA IEPRIEKŠ PIERAKSTOTIES

Ko tas nozīmē Jums kā iedzīvotājam?   Pirms došanās pie sava pagasta sociālā darba speciālista, Jums ir jāsazinās ar speciālistu, lai vienotos par abpusēji izdevīgu tikšanās laiku; sociālais darbinieks norunātajā laikā gaidīs tieši Jūs; sociālais darbinieks konsultācijas laiku būs ieplānojis atbilstoši Jūsu vajadzībām; ieplānotā konsultācija tiks veltīta tieši Jums, betLasīt tālāk

KULDĪGAS JAUNIEŠU MĀJĀ AICINĀTI APGŪT MĒRĶTIECĪBAS PAMATPRINCIPUS

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas jauniešu māju rīko pasākumu „Mērķtiecības pamatprincipi”, ko vadīs Āris Birze, 19.oktobrī, 18:00, Kuldīgas jauniešu mājā. Spēcīgs iedvesmas un pieredzes seminārs, lai palīdzētu izvirzīt mērķus, pareizi novērtēt un pārvarēt šķēršļus, kā sasniegt nospraustos mērķus.    

LAI PROFESIONĀLS ATBALSTS BŪTU TUVĀK MĀJĀM

      Lai nodrošinātu profesionālu, savlaicīgu un viegli pieejamu atbalstu ir jāattīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vai audžuvecākiem, kā arī bērniem, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt atbalsts būtu jānodrošina pilngadīgo personu vai bērnuLasīt tālāk

SOCIĀLAIS DARBS NEAPROBEŽOJAS VIEN AR PABALSTU PIEŠĶIRŠANU

Latvijas Vēstneša portālam “Par likumu un valsti” atklātu interviju par sociālo darbu Latvijā sniegusi Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, kura pati 20 gadus strādājusi sociālajā dienestā un labi zina ar kādām tendencēm sociālie darbinieki saskaras ikdienas veicot savus profesionālos pienākumus. I. Rudzīte intervijā atzīst: “VēsturiskāLasīt tālāk

KULDĪGĀ JAUNIEŠI AR SAVIEM MENTORIEM IEPAZĪST POLICIJAS DARBU

Otrdien, 26. septembrī, Kuldīgā jaunieši un mentori varēja iejusties kārtības sargu ādā, iepazīstot policijas ikdienas darbu pasākumā par personīgo drošību. Tā kā jaunieši nereti iekļūst dažādās situācijās, kas apdraud viņu drošību, ekskursija Kuldīgas pašvaldības policijas iecirknī bija vērtīga ne tikai iepazīstot policijas darbu, bet arī uzzinot, kādā veidā iespējams izvairītiesLasīt tālāk

BĒRNU AR INVALIDITĀTI VECĀKI AICINĀTI PIETEIKTIES SOCIĀLO REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.   Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei varēja no 2016.gada augusta līdz patLasīt tālāk

NO 1. OKTOBRA KULDĪGAS NOVADA P/A “SOCIĀLAIS DIENESTS” KOLEKTĪVS KĻŪS KUPLĀKS

Šodien Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pulcējās gan pilsētas sociālie darbinieki, gan pagastos strādājošie sociālie darbinieki, lai pārrunātu nākotnes plānus, kuri saistīti ar novadā notiekošo reorganizāciju. Lai arī šādas kopīgas tikšanās vienmēr rīkotas regulāri, tad šī reize bija jo īpaša. No šī gada 1. oktobra pagastos strādājošie speciālisti kļūs parLasīt tālāk

TURPMĀK VALSTS GARANTĒTOS UZTURLĪDZEKĻUS IZMAKSĀS LĪDZ 21 GADU VECUMAM

  Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija informē, ka 2017. gada 1. septembrī stājas spēkā Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izstrādātās izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā, kas turpmāk paredz uzturlīdzekļus izmaksāt līdz 21 gadu vecumam līdzšinējo 18 gadu vietā.   Grozījumi nosaka, ja uzturlīdzekļi no UGFA jau tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu,Lasīt tālāk

SKAIDROJUMS PAR ZVĒRINĀTU TIESAS IZPILDĪTĀJU ATVILKUMIEM

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no bankas vai pasta konta Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta vai pat pašvaldības nodrošinātā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.Lasīt tālāk