AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

AICINĀM PIETEIKTIES VALSTS APMAKSĀTĀS ONKOLOĢISKO PACIENTU PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAI

No 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem tiks nodrošināta kā valsts apmaksāts pakalpojums. Kā paredz MK noteikumi Nr.780  „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem”, pakalpojums ir sešu dienu kurss ar izmitināšanu. Aicinām pieteikties cilvēkus, kurus skāris vēzis, lai saņemtu valsts apmaksātuLasīt tālāk

ARĪ MAZNODROŠINĀTIE NO 1.APRĪĻA AR IENĀKUMIEM LĪDZ 188 EURO VARĒS SAŅEMT ES PĀRTIKAS PAKAS

27. februārī Labklājības ministrija informēja, ka turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī MAZNODROŠINĀTĀM ģimenēm ar ienākumiemlīdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem. . . Šādu palīdzības kārtībuLasīt tālāk

ŠONEDĒĻ ADVOKĀTI KONSULTĒS BEZ MAKSAS!

No 12. līdz 16. martam iedzīvotāji bez maksas varēs saņemt advokātu juridiskās konsultācijas. Šogad Advokatūras dienās īpaša uzmanība tiks veltīta cietušo tiesību skaidrošanai.   Kuldīgā var pieteikties: GINTAI BERGAI – 15. martā 10:00 – 16:00 Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, tālr. 26351275 VINETAI ĶINEI – 16. martā 10:00 – 16:00Lasīt tālāk

KĀ NEBOJĀT SEV DZĪVI

Laikrakstā “Kurzemnieks” Jauno žurnālistu skolas aktīvie dalībnieki ir izveidojuši pētniecisku rakstu par atkarībām, jo šī tēma mūsdienu sabiedrībā ir jo īpaši aktuāla un tā vien šķiet, ka drīzumā problēma nemazināsies. Turpmāk tekstā Jauno žurnālistu pētījums un speciālistu viedokļi…     “TAS MANI IZGLĀBA” /Matīss Upītis/   „Dzīve ir vienreizēja lietaLasīt tālāk

ATBALSTA IESPĒJAS ĢIMENĒM, KURAS AUDZINA BĒRNUS AR INVALIDITĀTI

  Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Kuldīgas novada sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.   Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna* īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietuLasīt tālāk

ELEKTRUM INFORMĒ, KA ARĪ ŠOGAD ATBALSTS PAR ELEKTROENERĢIJU TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM TIKS NODROŠINĀTS

Šajā gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargātajiem lietotājiem par patērēto elektroenerģiju – pirmo reizi atbalsts attiecināts uz visām rēķina sastāvdaļām, arī OIK.   2018. gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargāto lietotāju grupām: trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu.Lasīt tālāk

SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA UZ IEDZĪVOTĀJU INFORMATĪVO SEMINĀRU

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” organizē Informatīvo semināru     2018. gada 23. februārī no 10.00-12.00 Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā 2. stāva zālē   Aicināti Kuldīgas novada iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.  Iedzīvotājiem būs iespēja dzirdēt par jaunumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī iepazītiesLasīt tālāk

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ STĀSTA KĀ PLĀNOT SAVU LAIKU UN PĀRVALDĪT SAVAS ĢIMENES BUDŽETU

24. janvārī Kuldīgas sociālajā dienestā norisinājās vēl nebijusi  informatīva lekcija par savas ģimenes budžeta plānošanu, kuru vadīja Aiga Leilande-Šlitere. Aiga Leilande-Šlitere savu lekciju balsta uz amerikānietes Denijas Džonsones izstrādātajiem un pārbaudītajiem praktiskiem piemēriem un padomiem, kas noder gan tiem, kam nepieciešama papildu gudrība finanšu jautājumos, gan tiem, kas vēlas uzlabotLasīt tālāk

KĀDAS IR HIV PROFILAKSES IESPĒJAS KULDĪGAS NOVADĀ?

Kuldīgā jau vairāk nekā 10 gadus sadarbībā ar Valsts slimību profilakses un kontroles centru veiksmīgi darbojas HIV profilakses punkts. Tajā tiek realizēta narkotisko vielu lietošanas kaitējuma mazināšanas programma. Pasaulē vairākos pētījumos ir pierādīta kaitējuma mazināšanas programmas pozitīvā ietekme HIV infekcijas izplatību ierobežošanai narkotisko vielu lietotāju vidū. Pētījumos secināts, ka programmaLasīt tālāk

SOCIĀLAIS DARBS AR ATKARĪGĀM PERSONĀM KULDĪGAS NOVADĀ

Sociālo darbu ar atkarīgām personām Kuldīgas novadā var iedalīt četrās grupās: sociālais darbs ar atkarīgām personām; sociālais darbs ar līdzatkarīgām personām; atkarību profilakses darbs; HIV profilakses punkts.   Ar iepriekšminētajām personu grupām Kuldīgas novadā strādā sociālā darbiniece Lelde Rozevska. Sociālā darbinieka loma mūsdienās ir ļoti daudzpusīga. Sociālais darbinieks strādā neLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU TURPMĀK NODROŠINĀS LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA

Sabiedrības novecošanās ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu sabiedrībā, tādēļ īpaši būtiski ir meklēt efektīvus un inovatīvus risinājumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Līdz šim sociālās aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 89 Kuldīgas novada senioriem un personām ar invaliditāti. Nepieciešamību pēc aprūpes mājās pakalpojuma izvērtēja sociālie darbinieki un sniedza aprūpētāji, kas ieguvušiLasīt tālāk

AICINA SENIORUS PIETEIKTIES APGŪT FACEBOOK UN YOUTUBE LIETOŠANU

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru 15. janvārī organizē vienreizēju apmācību senioriem par facebook un youtube lietošanu.   Apmācība tiks organizēta grupas nodarbības veidā 2h stundu garumā, nodrošinot dalībniekiem individuālu atbalstu sociālo tīklu iespēju izmēģināšanai. Interesentiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un ir jābūt savamLasīt tālāk

KATRU TREŠDIENU KULDĪGAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ NORISINĀS PAŠPALĪDZĪBAS GRUPAS SIEVIETĒM-PIEVIENOJIES!

Kuldīgas novada p/a “Sociālajā dienestā” katru trešdienu no 16:00 – 18:00 norisinās pašpalīdzības grupas sievietēm. Grupa tiek organizēta kā tikšanās vieta sievietēm, kuras piedzīvojušas kādu nepatīkamu notikumu savā dzīvē vai vienkārši jūtas vienas un vēlās laiku pavadīt kopā daloties pieredzē un gūt jaunus spēkus dzīvei.   Katrā tikšanās reizē irLasīt tālāk

DAUDZBĒRNU ĢIMENES TIEK AICINĀTAS PIETEIKTIES 3+ ĢIMENES KARTEI UN SAŅEMT ATLAIDES

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem. Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.Lasīt tālāk

LAI PRETENDĒTU UZ TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU STATUSU 2018. GADĀ SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ JĀIESNIEDZ…

No 2018. gada 1. janvāra spēkā ir stājušies MK noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, lai ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu https://likumi.lv/doc.php?id=207462 .   Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu –Lasīt tālāk

SOCIĀLIE DARBINIEKI ATSKATĀS UZ 2017. GADĀ PAVEIKTO

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālie darbinieki tikās 2017. gada nogalē, lai svinīgā gaisotnē dalītos par 2017. gadā paveikto un dalītos laba vēlējumiem, kā arī apmainītos ar pašu gādātām dāvaniņām.     Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa Foto: Dace Smirnova