AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

NO 26. AUGUSTA LĪDZ 1. SEPTEMBRIM BŪS SLĒGTA KABILES PAGASTA PATVERSME

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka no šī gada 26. augusta līdz 1. septembrim patversme Kabiles pagastā “Zilais krusts” būs slēgta, jo notiks telpu dezinfekcija.   Kuldīgas novada esošie klienti uz šo laiku tiks izvietoti pagaidu telpās.   Jauni klienti minētajā laika posmā netiks uzņemti.

NO 1. SEPTEMBRA AR “3+ ĢIMENES KARTI” PALIELINĀSIES BRAUKŠANAS MAKSAS ATLAIDES

14. augustā, Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz grozījumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumos” Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotājiem. Šīs ģimenes varēs iegādāties autobusu biļetes par puscenu, bet skolnieki un studenti no daudzbērnu ģimenēm – pat ar  90% atlaidi.     Satiksmes ministrs Uldis Augulis:Lasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADA P/A “SOCIĀLAIS DIENESTS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ “Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana”

Pakalpojums tiek sniegts projekta “Kurzeme visiem” (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.   Pasūtītājs: PasūtītājaLasīt tālāk

ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU

Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.   PabalstaLasīt tālāk

ATBALSTA GRUPA TIEM SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅĒMĒJIEM, KURIEM IR GRŪTĪBAS IEKĻAUTIES DARBA TIRGŪ

“Ja vēlies mainīt savu ikdienu, noticēt saviem spēkiem,  justies saprasts un piederīgs, bet nezini kā to izdarīt? Atbalsta programma ir domāta tieši TEV !” No šī gada 4. septembra sociālais dienests uzsāks 10 nodarbību programmu/atbalsta grupu tiem sociālās palīdzības saņēmējiem, kuriem ilgstoši nav izdevies iekļauties patreizējā darba tirgū un, kuriemLasīt tālāk

DROŠĪBA = 1. VIETĀ !

Vasara ir intensīvs atvaļinājumu laiks, kas nozīmē, ka daudzi izbrauc no valsts un dodas atvaļinājuma baudīšanā uz ārvalstīm. Tāpat, vasara ir laiks, kad iedzīvotāji izvēlās papildus peļņu gūt ārvalstīs sezonas darbos un tas nozīmē, ka vairāk un vairāk nākas domāt par savu drošību esot citā valstī.   “Sabiedrības attieksme pretLasīt tālāk

BEZMAKSAS PSIHOSOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA ONKOLOĢIJAS PACIENTIEM UN VIŅU TUVINIEKIEM

Psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem kļūst specializētas pēc diagnožu grupām un pirmo reizi būs programmas pēc onkohematoloģijas, sievietēm pēc krūts vēža un ginekoloģiskiem audzējiem, cilvēkiem pēc gremošanas orgānu onkoloģiskām slimībām, programma pēc elpošanas orgānu, sejas, kakla audzējiem u.c. Specializācijas mērķis ir pēc iespējas precīzāk un pilnvērtīgāk palīdzēt pārvarētLasīt tālāk

KURZEMĒ PIEEJAMS “ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMS!

Tagad arī Kurzemē ir pieejams “atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti! Kuldīgas novada ģimenes šobrīd pakalpojumu var saņemt Liepājā, kur šī gada sākumā darbību sāka biedrība “Dižvanagi”, kur jaunajā Baltijas rehabilitācijas centrā primāri pakalpojumi vērsti uz bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Tas nozīmē, ka tagad arī KurzemēLasīt tālāk

AICINĀJUMS VECĀKIEM AR BĒRNIEM, KURIEM NOTEIKTA INVALIDITĀTE!

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9.   Vecāki varēja savu bērnu pieteikt vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānuLasīt tālāk

9. JŪLIJĀ SOCIĀLAIS DIENESTS BŪS SLĒGTS!

Ņemot vērā, ka Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena ir svētdienā, pamatojoties uz likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteikto, nākamā darba diena tiek noteikta par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs brīvdiena. Pamatojoties uz to, š.g. 9.jūlijā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” būs slēgts!  Lasīt tālāk

“SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA: KAS TAS IR UN VAI TAS MAN DER?”

Lai skaidrotu sociālās uzņēmējdarbības būtību, dažādību, likumdošanu, atbalsta iespējas un iepazīstinātu ar praktiskiem pieredzes stāstiem un padomiem, 19.jūnijā plkst. 14:00 – 17:00 Talsu kinoteātrī notiks iedvesmas, informācijas un pieredzes apmaiņas seminārs – „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?”.   Seminārā klātesošie tiks iepazīstināti gan ar sociālāsLasīt tālāk

AICINĀM UZ NODARBĪBU JAUNOS UN TOPOŠOS VECĀKUS PAR BĒRNA DROŠĪBU UN PIRMO PALĪDZĪBU

Kuldīgas ”Māmiņu klubs” laipni aicina topošos un jaunos vecākus uz nodarbību „Bērna drošība  un pirmā palīdzība”   14.06.2018. Plkst.17.00 – 19.00   Nodarbībā uzzināsi: → biežākās traumas jaundzimušajiem un bērniem vecumā līdz septiņu gadu vecumam; → traumatisma riski, par kuriem topošie un esošie vecāki nespēj iedomāties; → kā iekārtot bērnamLasīt tālāk

IESPĒJA PIETEIKTIES NOMETNĒ “ŠURUM-BURUMS”!

Bērni, pusaudži un arī viņu vecāki aicināti pieteikties diennakts piedzīvojumu nometnei ŠURUM-BURUMS, kas notiks no 17.-21. jūlijam Aizputes novada Cīravā. Nometne tiek organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un tās dalībnieku līdzmaksājums ir tikai sākot no 50EUR!   Nometnes mērķis ir neformālā un piedzīvojumiem bagātā atmosfērā saliedēt bērnus, vecākus un patLasīt tālāk

KULDĪGAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENES VAR PIETEIKTIES BEZMAKSAS BIĻETĒM UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties Sociālajā dienestā biļešu saņemšanai uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem!   Ja vēlaties apmeklēt Dziesmu un Deju svētkus, lūgums Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, līdz 6. jūnijam pieteikties tām DAUDZBĒRNU ģimenēm, kurasLasīt tālāk

SPĒKĀ STĀJUSIES VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDĪBAS REGULA

No šodienas visā Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā, sākās Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu piemērošana un arvien aktuālāki kļūst skaidrojumi par tās prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR – General Data Protection Regulation) tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolētLasīt tālāk

KURZEMES REĢIONA DI PLĀNS IESNIEGTS APSTIPRINĀŠANAI SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PADOMĒ

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.   Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un VentspilsLasīt tālāk